Privacy Policy (AVG)

Bij Hebbez hechten we er veel waarde aan om uw privacy te
beschermen en te respecteren.

Persoonlijke gegevens van deelnemers en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Dit privacy statement, tezamen met de gebruiksvoorwaarden van onze website en elk ander document waarnaar wordt verwezen op onze website, vormen de basis waarop wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt, verwerken. Leest u alstublieft het onderstaande zorgvuldig door om uzelf te informeren over onze visie op uw persoonsgegevens, het gebruik daarvan en de wijze waarop wij de gegevens verwerken.

Verwerkingsverantwoordelijkheid
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Hebbez, gevestigd in In den Vijfhoek 43, 7571 DT Oldenzaal Kamer van Koophandel nummer 08133524.

Doeleinden en rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens
Hebbez verwerkt uw persoonsgegevens enkel met de volgende doelen:
- Om contact met u op te nemen indien u ons een vraag heeft gesteld;
- Om u te voorzien van informatie, producten en/of diensten waar u - of iemand anders namens
u - ons om heeft verzocht;
- Om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit de met u gesloten overeenkomsten;
- Om het mogelijk te maken dat u gebruik maakt van onze interactieve diensten indien u dat
wenst;
- Om u te informeren over aanpassingen van onze dienstverlening.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan Hebbez. U heeft altijd de
mogelijkheid om in dergelijke gevallen uw algemene bedrijfsgegevens beschikbaar te stellen zodat we alsnog de mogelijkheid hebben om de bovenstaande doelen te vervullen.

Derden
Hebbez maakt gebruik van ICT systemen waardoor uw gegevens door de leveranciers van deze
systemen worden verwerkt. Met deze leveranciers sluiten wij overeenkomsten en treffen wij
maatregelen die de veiligheid van uw gegevens waarborgen.

Anders dan het bovengenoemde geval deelt Hebbez uw gegevens niet met derden, tenzij dit
noodzakelijk is om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit de met u gesloten contracten.
Derden waar u dan aan kunt denken zijn bijvoorbeeld energieleveranciers, meetbedrijven of andere marktpartijen.

Bewaartermijn
De persoonsgegevens die Hebbez verwerkt worden niet langer bewaard dan wettelijk verplicht of
noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze door ons zijn verzameld.

Uw rechten
De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft u het recht tot inzage, correctie en
verwijdering van uw persoonsgegevens waarover wij beschikken. U kunt uw recht in
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming uitoefenen.

Links naar andere websites
Dit privacy statement beschrijft uitsluitend de verwerking van persoonsgegevens door Hebbez en geldt uitdrukkelijk niet voor de verwerking van persoonsgegevens van websites van derden, waar mogelijk naar wordt doorverwezen. Raadpleeg de eigen privacy statements van die betreffende websites voor verdere informatie.

Cookies
Een 'cookie' is een klein tekstbestandje dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Cookies kunnen gebruikersinstellingen en andere informatie opslaan, zodat u reeds eerder ingevoerde informatie niet nogmaals hoeft te verstrekken. U kunt uw browser alle cookies laten weigeren of laten waarschuwen wanneer er een cookie wordt verzonden. Indien u ervoor kiest om cookies te weigeren zal het merendeel van deze website gewoon voor u toegankelijk blijven. Het kan echter gebeuren dat sommige opties of diensten van de website niet (geheel) goed functioneren.

Bezoekersgedrag
Hebbez houdt, uitsluitend in algemene en niet tot een individuele persoon herleidbare termen, de
bezoekgegevens bij van deze website (zoals de meest bezochte pagina's). Op deze wijze kunnen we de inrichting van deze website alsmede de dienstverlening aan de deelnemers verder optimaliseren. Na analyse van deze gegevens kan bijvoorbeeld meer gerichte informatie op de website worden gezet.

Wijzigingen in het privacy statement
Hebbez behoudt zich het recht voor de inhoud van dit privacy statement te wijzigen. De actuele versie van ons privacy statement is altijd op deze plek terug te vinden.

Klachten
Indien u klachten heeft over de wijze waarop Hebbez uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u een
klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Uiteraard stellen wij het op prijs indien u eerst
contact met ons opneemt om zo spoedig mogelijk tot een wenselijke oplossing te komen.

Contactgegevens
Voor vragen over dit privacy statement en/of inzage in of wijziging van uw persoonsgegevens zoals
die bij Hebbez bekend zijn, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Hebbez
In den Vijfhoek 43
7571 DT, Oldenzaal
[email protected]
0541 534 055